intensieve kortdurende zorg

Zorg

De zorg die het hospice biedt is intensieve kortdurende zorg. In de regel is dit voor een periode van ongeveer drie maanden. Het doel van de medische en verpleegkundige zorg is de kwaliteit van het leven, maar ook van het sterven, te bevorderen.

De operationele aansturing van het hospice geschiedt door drie coördinatoren. Zij ondersteunen de vrijwilligers in hun werk om de naasten in hun zorg voor de gast te ondersteunen of deze zorg van hen over te nemen.

De medische zorg en begeleiding blijft in principe in handen van de eigen huisarts: tussen gast en arts is immers een vertrouwensrelatie opgebouwd. De verpleegkundige zorg zal, net als in de thuissituatie, worden geleverd door de thuiszorg.

Om voor een plaats in het hospice in aanmerking te komen is allereerst een terminaliteitsverklaring van de eigen behandelend (huis)arts nodig. Voor informatie over het aanvragen hiervan kunt u of uw naaste contact opnemen met één van de coördinatoren van het hospice. Ook uw huisarts of een andere zorgverlener kan u hierbij behulpzaam zijn.